РУСИНЫ ПÜДКАРПАТЯ ГОЛОСУВУТЬ

ЗА ЛІКВІДАЦІЮ

МАГОЧІЙОСЬКИХ КОНГРЕСОВ!

Канацькый американтош Пол Роберт Магочі у двадцятых числах октовбра 2007 года насмілився прийти до русинüв Пüдкарпаття. Стріча дїла нього была дуже нирадоснов, бо типирьки русины Пüдкарпатя не лем слухали сього заокеанського брехача и злодїя, ай и звідали го. Нараз зазвідали Магочія, ош на чиї гроші прилетїв у Європу, на што нормального отвіта ни было, хоть усі розуміли, ош на гроші русинської дїаспоры світа. Дале Магочія зазвідали, ош чому на послїдный конгрес, што быв у Румыниї, овüн призначив делегатами уд Пüдкарпатя жидюка Падяка, а иних недостойних типüв, котрі лем вредять русинству на Пüдкарпатю. Отвіта уд Магочія ни было. Но, а туйкы русины Пüдкарпатя звідали канацького американтоша Магочія, ош чому на гроші русинської дїаспоры овüн удає лем свої книгы, котрі ся на Пüдкарпатю ни чeстувуть и ни розпространявуть, тай дїла русинüв Пüдкарпатя нич ни значaть, ай лем служать розєднаню русинüв світа?! Магочі мовчав, ги рыба - отвіта ни было.
Дале зазвідали русины Магочія, ош кüлко коштує його протырусинська книжка "Народ нізвідки", упущена по румынськы, по руськы и по вкрайинськы у твердых таблицях, убтягнутых ледерином, на грейдованому (мелованому) папірьови, из цвітными фотьками - по чотыри-пять! - на каждüв сторüнцї. Отвіта уд Магочія ни было, хоть ясно, ош такоє уданя книжкы коштує дись пятнадцять-двадцять изрüв (тисяч) - доларüв.
Потому русины звідали Магочія, ош чим ся удрізнять другий русинськый конгрес уд тритього, тритьüй уд четвертого, четвертый уд пятого, пятый уд шестого... На йсе Магочі утвітити тоже ни мüг. И русины му вповіли, ош тоты конгресы ся ничим єден уд другого ни удрізнявуть, суть чисті штамповкы, трафареткы, які ни служать розвою русинства, ай лем розбратови меже русинами и во славу Магочія, но и сисї конгресы помагавуть Магочійови розкрадати зüбрані русинськов дїаспоров світа гроші.
Тому русины Пüдкарпатя рішили вчинити меже русинами світа референдум из єдным звіданьом:
-А ци ни ліквідовати магочійüвські фактично поротырусинські конгресы, як такі, што служать лем розбратови меже русинами и лем помогавуть Магочійови розкрадати гроші зüбрані русинськов дїаспоров світа?!
Замісто конгресüв по європськых постсовіцькых державах проводити каждорычні зыбраня русинüв на Пüдкарпатю, на котрі приглашати вшыткых желавучых русиныв без ограничения, из ушыткых держав світа.
Туйкы просиме думку ушыткых заинтересованых русинüв світа.
Чекаєме Вашых предложений и инициятив!

 

ИванПЕТРОВЦІЙ

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія