КОЗЕЛ АМЕРИЦЬКЫХ ПРЕРІЙ,
авать
"ПРЕЗЕНТАЦИЯ" ТАБЛИЦЬ УД МАГОЧІЙОВОЇ

АНГЛОБИСЇДНОЇ "ЕНЦИКЛОПЕДИЇ"

Русинська чилядь на Підкарпаттю знає сись старый cовіцькый анекдот. Переказуву го нашів русинськів чиляди в дїаспорї світа.
У тибойду - в дурдом - прийшла высока комісія из ЦК комаништичної партиї. Перевірили вшытко. И напослїд йим демонструвуть фізичну пудготовку пацїєнтив дурдома. Головным туйкы - скаканя з вышкы в басейн. Велікі комаништичні началникы - ревізоры позиравуть як дошору придуркы залїзавуть на вышку, складавуть рукы "ластівков", и - скачуть долі. Прийшли уд скакалникам, начали йих хвалити, а пацїєнты дурдома извіщавуть перевірявучых, ош головный дохтор дурдома обіщав йим, кить ся будуть добре поводити, та наллє у басейн и воды. А дотить скачуть в басейн без воды.
Иппен аттака исторія была в єден из послїдных днів янувара в ужгородцьків обласнів біблійотиці, де на презентацию Магочової англобисїдної "енциклопедиї" ся зыйшло онь дивятеро чиляди - великі комаништичні началникы русинства, вже глубокі пінзіяші: бывшый секретарь обкома комаништичної партиї Микола Макара, бывшый секретарь комаништичної партиї, атеїст и алкоголїк Михаил Шарга, бывшый член бюро комаништичної партиї универзитета Иван Кривськый, заслуженый украйинець Михаил Алмашій, украйинськый графоман Фединишиниць и четверо біблійотекарів (йсі, послїднї, мусїли там быти - тото йих робота).
Украйинськый графоман Фединишиниць узяв у рукы таблицї (суперобложку) уд гикойбы Магочійової англобисїдної русинської "енциклопедиї", указав ї притомным тамкы команіштам и біблійотекарям и вповів, ош там, в Америцї, суть не лем табліцї уд уд книгы, ай и сама книга. Но, а туйкы, насигіняшнів Підкарпацьків Руси раз ткось суть лем табліці уд "енциклопедиї", бо вна дуже дорога й нынї на Підкарпатю ниє чилядника, котрый бы міг такоє купити. А до всього - мы й ни годны читаты Магочійову "енциклопедию" з двох причин: первоє, написана она по англицькы, а по англицькы вто ни по русинськы, и русины тото ни порозумівуть, а другоє, бо мы тої книгы ни маєме. Айбо аццими таболицями ї презентуєме и мусиме віровати, ош она дись є и ош у нів Магочі дуже хвалить русинів уже за тото, ош мы єсьме русины, но а ввін - Магочі - дякувучи русинам, є "какадеміком". И кить русины на Підкарпатю ся будуть файно поводити, та Магочі пак даколи йим и вкаже тоту "енциклопедию".
На четвертів минуті свого говоріня украйинськый графоман Фединишиниць сповістив, ош Магочі-могучый має містичну способность являти свій дух - фантом там де хоче, и зараз туйкы ся убявить вать фантом "енциклопедиї", вать фантом самого Магочія-могучого.
Так-ся й стало. Фантом дорогої "енциклопедиї" ся в залї так и ни зявив, завто ся зявив дух-фантом дешевого Магочія-овін завис у воздусї якраз над президійов и лівов: руков перехрестив- осїнив хресным знаменійом свойых цімборів-комаништів( всі знавуть чому!), а правов помахав на них пястив (нитко ни знає чому!), и - политїв у свою Канаду, ци в Америку.
Пудтвержіньом истинности явленія духа-фантома Магочія-могучого пятьом свойим а
ПОСТОЛАМ - комаништам быв ворох лускы (пырхоты), што ся зсыпав из давно нымытої головы духа, и - острый запах козла америцькых прерій, котрый из сигіняшної біблійотекы ся ни увітрив и доднесь.
Русинська чилядь на Підкарпатю потому пак говорила, ош сисе было первоє за послїднї чотыринадцять годів Магочійового нащивліня в Підкарпатя, ко овін уд русинів ни міг украсти гроші. Хоть многі были й такої думкы, ош и дух фантом Магочія - могучого валовшен убыкрасти русинів - так чудодійно вчинив Бог Гроши, котрому єдино вірує й молиться Магочі - могучый.
А щи казали ош кой Магочі - могучый перечитав моє до нього "Удкрытоє писмо и звіданя-интервю...", та хоть ""енциклопедия вже была в ньомдї-типографиї, так ся всердив - розмийриговав, што увер из ниї онь сорок артикулів-статів за Підкарпатя. Хоть, мы гадаєме, міг уверичи й чотыриста - так из "прохвесором" Иваном Попом быбыли вкрали пуд "енциклопедию" щи білше гроши, гикой уже вкрали!
А типирькы, дорогі наші браты -русины в дїаспорї світа, вам кажеме, ош сись случай є характерным-опредїлявущым у вшытків "роботї" Магочія за тоты чотыринадцять годів, удколи ввін паразитує на русинстві. Иппен дякувучи аттаків "роботї" Магочія и його цїмборів-команіштив, у нас на Підкарпатю нитко из розумных и серйозных люди про русинство серйозно й не говорить.
Иппен тому пуд час послїдного списованя чиляди Підкарпатя ся записало русинами лем ДИСЯТЬ ТИСЯЧ-ИЗРІВ чиляди, а циганами - онь ПЯТНАДЦАТЬ ТИСЯЧ-ИЗРІВ чиляди!.. Розумієте?! На Підкарпатю дниська за офіціялнов статистиков не дивятсто изрів русинів (реално тілко бы мало быти!), ай лем мізерных ДИСЯТЬ ИЗРІВ!.. Менше ги циган!.. И за сисе "дякуєме" майперво Магочію-могучому, а поправдї кажучи-крадучому, брехучому й вонючому.
А типирькы у виртуалный воздух реалного интернета вішаєме дух-фантом нашого звіданя: -
-Нашто Магочію было ся так сміховати из русинів Підкарпатя, презентувучи йим через свойых цїмборів-команіштів лем... табліцї: уд гикойбы русинської "енциклопедиї", котра гикойбы дись є?!.. А потому - нашто біло писати по новинках, ош в Ужгородї - на Підкарпатю - была... презентация- промоція "енциклопедиї"?!.. -
Ньит! Не "енциклопедиї", ай лем таблиць уд ниї. Тай ци вд ниї?!..

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія