Первый русинськый писатиль из села Осüй
Феодосій ЗЛОЦКІЙ

Як лишеный зерна сноп,
               Лежить тутка старый поп;
               Колись: сбожьє, стодолы,
               Тепер: жменя соломы.

               Было серце: втровили,
               Быв и мозок: зсушили;
               За душу му, что жіє,
               Помолися, чтый сіє!
Так звучить автоепітафія Феодосія Злоцького, видрукувана під назвою „Надгробный напис”, в його єдиній прижиттєвій книзі „Выбор из поезій” (1923), яка вийшла під числом № 2 в серії бібліотеки новинки „Наш родный край” в Ужгороді. Тоненька – всього п’ятдесят сторінок віршованих текстів! – невеликого формату книжечка між своїми жовтуватими обкладинками містила лише краплиночку з живої криниці витвореного за шістдесят років будительської діяльності русинського пароха Феодосія Злоцького.
Народжений у греко-католицькій сім’ї в гірському селі Осій 11 жовтня 1846 року, Феодосій Злоцький продовжив святе діло свого батька – священника Антола: здобувши богословську освіту в навчальних закладах Хуста, Ужгорода, Самара, Будапешта, попував у селах Ізки, Копашнево, Золотарево, Драгово – в останньому й похований 30 липня 1926 року.
Перші десять років свого життя Феодосій прожив у мовно й звичаєво колоритному селі Осій – саме говірка оцього села, яку намагався щонайтонше й щонайточнише відтворити, домінувала у всіх його багаточисельних творах.
1919 року семидесятитрьохлітній Злоцький, відчуваючи близьку кончину, починає упорядковувати свою величезну творчу спадщину: фольклорні записи, оригінальні поезії, поеми,повісті, наукові роботи, духовні проповіді, як широко друковані в тодішніх газетах „Свет”, „Новый свет”, „Листок”, „Карпаторускій вестник”, „Руский вестник”, так і ті, що знаходилися в рукописах.
Систематизуючи свої твори окремими рукописними книгами, на кожному томі рукою автора було акуратно виписано: „Девиз: угодно – бери, а не угодно – не осуди”.
Певний час – уже по смерті Злоцького – всі ці книги, багато з яких були готові до друку,знаходилися у Євменія Івановича Сабова у Севлюші-Виноградові.
Тут найперше варто відзначити чотири книги, об’єднані спільною назвою „Народныя песни с поля Подкарпатской Руси” і два томи „Народныя пословицы-поговорки”. Серед найціннішого, що виокремив у рукописи сам Феодосій Злоцький, варто назвати „Проповіді на год”, написані віршами; „Чорнокнижник, поема от Люцифера до 1919 г.”; „Відь Вдова, поема”; „Повість о ластовках в отношеніи к страстям Христовым”; „Повість о звонах, составлена по поводу покупки трех звонов для церкви...”; „Драгшанскій Великдень. По дневнику старого попа, согласно стародавнему преданію”; „Ключи Петровы, поема”; „Кобзар (співак), народна казка”; „На памятку архієрейського путешествія преосв. Кир Антонія на воздвиженіє креста Господня до Боронявы”, де описано справжню подію, коли люди „каменем биша” єпископа; п’ять томів оригінальних презій, серед яких найдовершенішими є „Отход старого попа”, „Три села”, „В пам’ять 120-літнього рождества Олександра Духновича” та інші. Серед прозових творів Феодосія Злоцького варто відзначити чотиритомну епопею „Вічний Жид Агасфер”; тритомну повість „Кирил и Методій на Подкарпатскей Руси”; двотомну „Історію села Осой”; п’єси „Образ из среды Русинов”, „Под Обочью”, „Гора-Гуштак-Тибава”, „Пуд Быцьковцьом” и другі.
Наукові статті Феодосій Злоцький об’єднав у два рукописні томи, де справжніми шедеврами є його дослідження „Символізм Креста и Круга в магических названих проклятых местностей села Осой”, „Тритьоє Око Смерекового Каменя над Осоєм”, „Пророцтва итальянца Куризайла, жившего в Осою”, „Мараморошські руські монастирі, а особливо Драговскій”, „Первые обитатели Копашнова по народному преданію”, „Начало шизмы московской у Марамороши” та інші.
1883 року, широко використовуючи знання місцевих діалектів, Феодосій Злоцький пише одну з найгрунтовніших русинських граматик – „Исторична граматика Карпаторуської бесіды”.
Видрукувавши названі твори, ми б ясно побачили гігантську постать Феодосія Злоцького – Будителя – рівного Духновичу!

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія