НАРОДНІ ХУЙОМЫЙКЫ

ДЇДОБАБÜСЬКІ

Сидить дїдо на сторназї – гріє ся.
Никать собі меже ногы – сміє ся:
Ищи м собі, слава Богу, ни старый,
Докü пуца поплїскує у сару!

Сидить баба на сторназї – шиє штось.
А когут йüв из пoтака піє штось.
Щи м, когуте голосистый, ни стара,
Докü в ня меже ногами є дїра!

Напила ся стара баба жентіцї,
Та залїз йüв чорный боґар до пічї.
Та наняла стара баба друтаря,
Об угнав йüв из пічї боґара.

Бабу закортїло
Мати в руках дїло.
Ни будь, бабо, глупа,
Бо тото – залупа!

Розкaжу вам казку
За стару Петраску:
Стара Петраска хлїб пекла,
А з пизды йüв кров текла.

Ой пüшла я на майдан,
Тай поза дворище –
Там вказує старый дїдо
Хуй, ги топорище.

Ци ты тямиш, білявино,
Кой цвіла капуста,
Як давала сь дїдам пічї
Вбы мастили уста?!

Ты ни шкодовала,
Ты менї давала.
Хуй, гикой з жилїза,
А пизда – ублїзла.

Што за хосен
З тої бабы?
Лем гузиця,
Тай дві лабы!

Докüть была молодиця,
Гладили ї у гузицю.
А як стала стара баба,
Ни хоче ї й писся лаба.

Кить ся баба пригладить,
Та й бабі нич ни вадить.
А кить бабу скрутило,
Ни поможе й кадило.

Годна й баба
Дїти мати,
Лем ї нікому
Зєбати!

Замерз дїдо на печи,
Пиля бабы лежачи:
Як увідїв молоду –
Розогрів ся на ходу.

Ни опстало хлопа в селї,
Лем самі жебракы –
Хромі, слїпі, тонкохуї,
Ги восени ракы.

Ци так у вас, гикой у нас
По полю петрушка?
Дїдо бабу шваркнув ззаду
Й закачурив ушка.

Кобы баба у чепаку,
Кобы в кипиньові,
Засуланьжив бым йüв ззаду
За будьте здорові!

Пропив ґазда кипиняк,
А ґаздыня й пиндиляк:
З голов пуцов, з голов пичов
Доинниська ходять так.

Каже дїдо: – У гущу
Я тя, дüвко, ни пущу!..
– Нашто я ти, нибоже,
Кить ты – старый! – ни можеш?!..

Тїряв ґазда ґаздыню
По городу за дыньов.
В тинґирици ї дüгнав,
Такый там ї и зєбав.

У бабинüм городчику
Дозріли овочи.
Та кой дїдо бабу єбе,
Вта зажмурять очи.

Паде дощ, паде дощ, ачий перестане.
Єбе лиґінь стару бабу – кайтесь, христіяне!
Кыбы молодицю, та бы ни чунниця,
А вто стара баба світа ни ганьбить ся.

Закукала зазулиця,
Тай сїла на мостї.
Бери, стара, пизду в рукы,
Та зустрічай гостї.

Три дїды, три дїды
Єбуть у шор бабу.
А четвертый, май хуятый,
Засуланьжив ззаду.

Гий, дїдику бородатый.
Будеш дуже бановати,
Бо кить яну ти давати,
А ни буде в тя стояти…

Ишов дїдо в полонину,
Тай у тоту руну.
Баба пичу му вказала,
Дїдо в пичу плюнув.

Пиля шпора на земли
Дїдо бабу пердолить,
Баба йойкать: “Йой, болить!”
Дїдо й дале пердолить.

Єбе старый старy,
Надїв на хуй сaру.
– Ци ты чуєш, старa,
Ош на хуйи сaра?!

Баба в печи – головов,
А гузицив – вонка.
Заголив им, и – забив,
Лем – пискнула тонко.

Баба сукман заголила:
На гузици – цетлик,
Пича білі зуб має,
В зубах – цїґаретлик.

Баба має двісто рокüв,
Дїдо має тристо.
Поможіть старому дїду
На бабу залїзти.

В дїда пуца, гикой рула,
Из пачмаґ звисала.
Гий, кыбы щи вна й стояла –
Цїны бы ни мала!

Дуже сумно восени
Вітрик повіває.
Дала бы щи стара баба,
Та пічї ни має.

Думаву, кой здрю на бабу:
Ци дала бы стара баба?
Баба пічї бы дала,
Вбы пизда ни заросла!..

По селу вночи йдеме,
А дьüвок штось слабо.
Но, та най йих фрас узьме –
Уєбеме й бабу!

Розчепарила ся баба,
А пизда, ги колесо,
Намотали ся на тинґиль
Посїділі волосы.

Коломыї, коломыї,
Тай коломыєчкы.
Поцюлює баба дїда
У самі яєчкы.

Йдуть ковдоші по селови –
Зголоднїла чилядь! –
Такі слабі: вбы ни впасти
За хуї ся тримлять.

Ты, старинька, божый дар,
Укажи ми свüй товар.
Дай ми раз, два, три, чотыри
Буде ямочка май шире!

Повмирали старі бабы.
Я вмираву молодый.
Што я буду там єбати?!
Аттоты старі пизды!?

Лежу, єбу стару бабу,
А она жує баґов.
Яв им тихо утягати,
А она из ревом: – Гов!

На высокüв полонінї
Рубали трепету.
Та так дїдо бабу єбав,
Што пüрвав верету.

На высокüв полонінї
Збилися два танкы.
Та так дїдо бабу єбав,
Што пüрвав топанкы.

Дїдо вмер – по ньому впстали
Цїмболы без голоса.
Баба вмерла – шо ся впстало?! –
Лем пизда без волоса.

– Ди йдеш, Митю, єби-го?!
– В дзвüн дзвонити, єби-го.
– А пак нашто, єби-го?!
– Стара вмерла, єби-ї.

Дїдо: – Гий, хую, ты мüй хую,
Кüлкох єбав – рахуєш?!
Баба: – Гий, пичо, моя пичо,
Всьых, тко в ти быв, ни зличу!

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія