НАРОДНІ ХУЙОМЫЙКЫ

КОЛИБЛЯЦЬКІ

(Ü KOLIBY: Vybor obhroüble eroticke poesie verhovinskeho lidü na Podkarpatske Rüsi. – Mükacevo, 1933).

Та туда, каже, туда,
Ай туда, тудайка.
Котра дьüвка чорнобрывка,
Тото пичодайка.

Коли я быв малый хлопець,
Тай малинька лялька,
Сажали ня дьüвкы на пец,
Цюльовали в яйка.
Типир вже ня ни сажавуть,
Бо ми яйка оброставуть.

На високüв полонінї
Попик косов косить.
Тай Маріка, біла дьüвка,
Йому пичку носить.

Ой ишов я горі путьом,
Тай горі потоком.
Як увідїв красну дьüвку,
Стала пуца дротом.

Ой ишов я горі путьом,
Пичка траву пасла.
Ни мüг им ся здивовати
Яка была красна.
Ни мüг им ся здивовати,
Тай подивовати.
Мусїв я ся изгнути –
Пичку цюльовати.

Николаю, я вмираю,
Ниєбана буду.
Поєби ня, Николаю,
Я тя ни забуду.

Николаю, я вмираю,
Великый бысь урüс,
Нüжкы бы тя ни боліли,
Кыбысь на ня улїс.

Взяли хлопця у катуны,
Мого милинького.
Тко мене єбати буде,
Бо ни маву кого!

Ой пüшов я до куміцї:
– Славай Йсусу Христу! –
А вна менї указала
Пизду кешелисту.

Хвала Богу небесному,
Дала пизды ничесному:
Єбав мене попüв Гриць,
Я думала што вто нич.
А як зачав Гаврило,
З пизды ми ся курило.

Горі селом ходила,
Стеблом пичу чüхала.
Повішу ї на бучка,
Най там висить нибüжка.

Ишла пизда через воду,
На камени сїла.
“Напивай ся, пичо, воды,
Бо сь колбаску йзїла”.

Дьüвчинонька, дьüвчинонька
Перед пецом спала –
Шкода йüв ся стала:
Так йüв мачкы пичу йзїли,
Лем хряпка опстала.

Ой в котрої дьüвчинонькы
Продїл меж очима,
Тота мене дьüвчинонька
Єбати навчила.

На высокüв полонінї
Качур качку єбе.
Ни журися, біла дьüвко,
Так я буду тебе.

Єбали ся воробчата,
Єбали, єбали.
А старому воробкови
Єбати не дали.

Ой ишов я горі селом,
Та найшов им пілник.
“Дайте, дьüвкы, трічі пічі,
Бо я ворожілник”.

Ой ишов я попуд горы,
А горы дрыжали,
Бо там дьüвкы хуя били,
А жоны держали.

Мене мамка породила
Чистиньку, ги папірь,
А ты мене продїрявив,
Дїрявив бысь матїрь!

Ой ни бий ня, моя мамко,
Ни выбий ми очи –
Мене паны ни єбали,
Лем дває сей ночи.

На тüм боцї, при потоц
ї,
Коромпава дичка.
Уддавай ня, люба мамко,
Бо свербить ня пичка.

Коломыя, коломыя,
Коломыя – місто.
Загубила д
ьüвка пичу,
Як місила кісто.

Ой, Боже мüй милостивый,
Якый я голоден.
Єбати бым якось єбав –
Робити м ни годен.

Ишла пича из Хамничя,
А хуй из Драгова.
Стрїтили
ся на розпутю:
– Будь, пичо, здорова!

Через гору, через хату
Ишло дüвча на шалату.
А шалаты ни нарвало,
Лем си пичку розüрвало.

Сидить баба перед пецом,
Ногы на полици.
Позирає меже ногы,
А хуй у гузици.

Коли я быв невеличок,
Назбирав я торбу пичок.
Єдна была дуже стара,
Вта ми з торбы выскакала.
А я за нив у погонї,
Здогонив ї у прогонї,
Ударив ї старов дугов –
Тримайте
ся єдна з другов!

А я мушу за Майдан
Буракы копати.
Кому хочу тому дам
Мало заєбати.

Гуюйüв, гуюйüв,
Єбало ня сто хуйüв!
Ищи буде триста –
Буде пизда чиста!

Єбав мене патикарош,
Єбав мене Дюла,
Єбали ня штири хлопцї
А я нич ни чула.

Крути-верти, а мішай,
Середину ни лишай –
Середина погнила,
Куды пуца ходила.

На високüв полонінї
Три дуби лежали,
Дїдо бабу поєбав,
Онь горы држали.

Ишла баба через воду,
Тай пудняла ногу.
Дїдо думав ош капличка –
Помолив
ся богу.

Перед пецом огинь горить,
А взаду посуха.
Та так дїдо бабу єбе,
Што тягне за уха.

Дüвчинонько, дüвчинонько,
Єбав бы тя заєць –
Таку малу пичку маєш,
Што ни стає палець.

Та пüду я в полонинку,
В полонінцї ямка.
Та дай менї, дüвко, пичкы –
Розказала мамка.

Тече річка невеличка,
Хочу – перескочу.
Єбе мене мüй милинькый
Коли я захочу.

Дüвко з Боржавы,
Не ходь за нами,
Бо ты маєш цїмбаловку
Меже ногами.
Тота цїмбаловка
Лем на дві струны –
Тко ся хоче навчити,
Має ся уженити.
Я сам паробчив,
Я вже ся уженив,
Я на тоты цїмбаловкы
Давно ся навчив.

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія