Поль ЕЛЮАР

(1895-1952 рр., Франция)

СПÜВАНКА ЗА СЛОБОДУ

На ошколаськых мойых ірках
На лавицях на деревах
На піску на снігу
Пишу твоє имня

На прочитаных вшыткых листках
На вшыткых листках чистых
Камінь кров папірь ци попіл
Пишу твоє имня

На мальованю ороньовüм
На серсамі катунськüв
На королüвськüв корунї
Пишу твоє имня

На поковбіках на пустыни
На гнїздах на рüщю
На шлайирї молодої
Пишу твоє имня

На босоркунстві ночи
На сигіняшнüм костї дня
На оголосках яри
Пишу твоє имня

На тарканистüм ряндю ясноты
На сплїснявілüм сонцю млакы
На вапі на місяци живому
Пишу твоє имня

На дарабі розораному до гатара
На крылах птиць
На млиновых тїнях
Пишу твоє имня

На дыханю провидняшньому
На морю на шіфі
На гымбі здурілüв
Пишу твоє имня

На кыпени хмар
На потї бурь
На густому темному дождьови
Пишу твоє имня

На тылымбавых формах
На чілінговах хмар
На явнüв правдї
Пишу твоє имня

На пішачках грунковых
На утоптаных арсагах
На пяцах тынтавых
Пишу твоє имня

На лампашови што ся світить
На ла
мпашови што загас
На хыжах ушыткых де м жив
Пишу твоє имня

На вбох половках яблыка
На зирькалї и на сїньох
На порожнüв хыжци слимаковüв
Пишу твоє имня

На псови благüм н
игавкливüм
На ухах його стырчливых
На лаб
і його увацкованüв
Пишу твоє имня

На порозї мої хыжі
На рüднüм
цурбачю
На сятых габах огня у шпорї
Пишу твоє имня

На вшыткых тїлах ямилных
На чолах цїмборüв
На каждüм сервусованю
Пишу твоє имня

На усокоченому склї
На суветливых губах
У небесїх над мовчаньом
Пишу твоє имня

На згиреных прятанках
На вбаленых лампашах
На мурах журы
Пишу твоє имня

На удкланьованю безгатарному
На голому єденацтві
На ступляях смерти
Пишу твоє имня

На здоровльови што ся вернуло
На припрятаному битангüстві
На сподїваньови без догадованя
Пишу твоє имня

И вдужілый єдиным словом
Я упят починаву жити
Уроженый тебе упознати
И вповісти  твоє  имня
С Л О Б О Д О

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія