СПÜВАНКА ЗА ЖИДÜВ

Удколи малым ся тямлю,
Й до типир бы м ни зличив,
К
üлько раp ня жид осüйськый
Вчаловав та й обманив.

Но, на мою душу, нигда
Я ни сердив ся за вто...
Та й жид
üв в Осойи было
Точно б
üлше гикой сто.

Як мы мирно в час тот жили -
Днись лише ми снять ся сны...
Кром жид
üв в Осойи были
Лем цигане й русины.

Брешу! - Щи
єдна словачка
Жила в нашому сил
ї.
А вкрайинця - ни
єдного,
И никого –
з мацкальüв!

А ймена жиды вті мали,
Но, такі,
што най йим фрас:
Струля, Шльома, Рифка, Хайым,
Мошка, Гершко, Лийба Кац...

Вє
дно сьме росли з жидами -
Тко ся бавив, тко ся бив...
Но, а я, сопляк руснацькый,
Жи
дку м первый раз любив...

Первый ра
з - поцюльовав им...
Й - было всьо, що в любви є!..
Дниська Пірошка Беркович
У Ам
ерицї жиє.

А м
üй лїпшый цїмбор Шльома
Файно в шахматы играв.
Айбо нигда так ни было
Вбы
вд ня з дощкы штось ни вкрав.

Бо кить Шльома ни вкраде нич,
Та згоріла бы зимля!..
Вмер, прощ
üн бы, на Йорданї,
Кой Израйиль вызволяв.

Знали вс
їі сьме, ош торгувуть
У сел
ї лише жиды -
Всьо мінявуть, всьым ганглювуть -
Як старый, так молодый.

Памнятаву, Струля каже:
- По жид
üськы говорім:
Моді яну, лайфы біну,
Шма исрайиль, цум пурім.

Рифка нянькови казала:
- Юре, много ни робіть -
Динь на тыждинь для спочиву
Й для молитвы удвид
їть.

Ни было так, вбы в час тру
дный
Ткось дакомусь ни помог:
Русин, жид и циган знали -
В небі є виликый Бог!

Тко до церкви, тко до бужн
ї
У сятый св
üй динь ходив.
Русин, жид и циган мали
Св
üй вкримішньый тинитüв.

Та є
дного дня у бужни
Рабин голосно вповів:
- Для жид
üів усього світа
Місто стрічі - Тиль-Ав
ів.

Туй якра
з словачка вмерла,
Кой жиды йти гет яли...
Циган
üв взяли в Домбасы...
Русин сам ся впстав в сел
ї...

Сам ся впстав, та нинадовго -
И
з чужинської зимлї
Почали в село нам гнати
Украйинць
üв, мацкальüв...

Кажуть: нас ослободили,
И типир на них робім!..
Моді яну, лайфы біну,
Шма исрайиль, цум пурім!

Ай... Та на
што буду лати!..
Кажуть - жид вонячым быв...
А - мацкаль?! А - украйиниць,
Що на палинц
ї розтыв?!..

Кить мыши ниє в комор
ї,
Там ся к
üнчила іда.
Кить ниє у сел
ї жида -
Йде в село страшна біда!

Притулив мойих сус
їдüв
Тиль-Ав
ів, авать Нью-Йорк.
Вни там, ги я туй, бідувуть?!..
Про тото лем знає Бог!

А типир самі, руснаку,
По-жид
üськы говорім:
Моді яну, лайфы біну,
Шма исрайиль, цум пурім...

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія