СПÜВАНКА ЗА ШАРХАНЬТЬ

Упüвночи м уйшов из хыжі на двüр,
Там місяць лучами точив мüй топüр.
А звізды ся бавили в мойüв тайстринї,
И три босорканї играли в долинї.
Світила ся в потоцї золотом рінь.
Стояв пуд воротами білый мüй кüнь.
Горі, надо мнов, было синьоє небо,
Но, иппен такоє, ги зараз ми треба.
Была в босоркань ворожилна игра,
Й хоть я йих з долины нигде ни тїряв,
Та лишили бавку свою босорканї,
Кой відїли як у тайстрину м клав камінь.
Топüр взяв у рукы - типир им лигінь:
Я свиснув, и вд минї прибіг білый кüнь.
Но, де тота шарханьть, што в пüвнüч з села
Уже ни єдноє дüвча понесла?!..
И звізды, и мысяць ми св
ітять - всьо видко,
Як я йду из шарханьтьов грüзнов на битку.
Взяли босорканї з жебüв жеболовкы,
З слызами на очох ми махавуть мовчкы.
Ни плачте, солодкі мої босорканї,

 Я вбю тоту шарханьть - зо мнов є мüй камінь.

Я держу в руках величезный топüр,

И чуву - гуркоче вже шарханьть из гüр.

Типир буде битка ! Типир буде бüй !

Єдно: я, ци – шарханьть ся верне в Осüй…

Попозирайте мüй

старый сайт:
http://gafya.narod.ru/

Дзеркало сайта

http://petrovtsiy.ltd.ua/

Tegs:

русинськи русинські співанки писни пісні фигли колядки, іван петровцій, вірші петровція, іван петровцій біографія, русины народ, закарпатские русины, русины на украине, становище русинів у галичині, галицкие русины, карпатские русины, русины фото, русинське радіо, русины, русини, русинська мова, русинский язык, русинська нація, русинська музика, русинська родина, русинськi співанкы, русинськi стихы, русинська правда, русинская литература, русинська література, русинская поэзия, русинська поезія